loader image

CTEVT Based Bridge Course for Dentistry

CTEVT Base Bridge Course for Dentistry

प्रवेश परीक्षा तयारी कक्षा (Bridge Course) मा भर्ना खुल्यो |

CTEVT बाट सम्बन्धन प्राप्त सम्पूर्ण प्रमाणपत्र तह प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रमहरुका लागि प्रवेश परीक्षाको तयारी कक्षा (Bridge Course) कान्तिपुर डेन्टल कलेज, बसुन्धरा, काठमाण्डौमा संचालन हुन गईरहेको जानकारी गराउँदछौं ।

विशेषताहरु:

◙ विगत वर्षहरुमा CTEVT को प्रवेश परीक्षामा सत-प्रतिशत नतिजा ल्याउन सफल ।

◙ अनुभवी शिक्षकहरु द्वारा कक्षा संचालन हुने ।

◙ विज्ञान, गणित तथा अंग्रेजी विषयका कक्षा संचालन हुने ।

◙ नमुना प्रश्नपत्रहरु उपलब्ध गराईने तथा प्रत्येक हप्ता Model Question Test हुने ।

◙ Entrance Preparation कक्षा लिने विद्यार्थीहरुलाई मुख तथा दन्त स्वास्थ्य र सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारमा विशेष छुटको व्यवस्था ।

Kantipur Dental College Teaching Hospital & Research Center, बसुन्धरा

Certificate in Dental Science (Dental Hygiene)

Diploma in Pharmacy

३ वर्षे कार्यक्रम

३ वर्षे कार्यक्रम

40

40

Kantipur School of Dentistry, बसुन्धरा

३ वर्षे कार्यक्रम

40

Kantipur Institute of Health Sciences, New Road, Pokhara Ph.: 061-580725

Certificate in Dental Science (Dental Hygiene)

Diploma in Pharmacy

Certificate level in Medical lab Technology

Certificate level in Diagnostic Radiography

३ वर्षे कार्यक्रम

३ वर्षे कार्यक्रम

३ वर्षे कार्यक्रम​

३ वर्षे कार्यक्रम​

40

40

40

40

Get started on your dental career with CTEVT Based Bridge Course for Dentistry! Learn the skills needed to bridge the gap and succeed in the field. Enroll today.
Kantipur Dental logo

Contact Info

Inquiry Form