loader image
Our Videos
Videos

Department of Periodontology and Oral Implantology

Dr. Sagun Regmi (गिजारोग विशेषज्ञ )

Periodontics Department

Dr. Kamana Neupane

Department of Endodontist

Dr.Gunjana Rimal (रुट कानल विशेषज्ञ)

Department of Prosthodontics

Dr. Barsha Ghimire

के हो दन्त प्रत्यारेपण ? यो कसरी गरिन्छ ? यसबारे महत्वपुर्ण जानकारी

Dr Dinesh Sharma Bhusal

Expert Pediatric Dental Care | Best Dental Hospital for Your Baby's Dental Needs in Kathmandu"

दाँत किन पहेँलो वा कालो हुन्छ ? कारणहरू र उपचार बिधि

Dr. Pratyush Sapkota

𝐎𝐫𝐚𝐥 𝐏𝐚𝐭𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐲 बिभाग के हो ? 𝐎𝐫𝐚𝐥 𝐏𝐚𝐭𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐬𝐭हरुले के गर्दछन ?

𝐃𝐫. 𝐁𝐢𝐝𝐡𝐚𝐭𝐚 𝐎𝐣𝐡𝐚

𝐎𝐫𝐚𝐥 𝐚𝐧𝐝 𝐌𝐚𝐱𝐢𝐥𝐥𝐨𝐟𝐚𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐒𝐮𝐫𝐠𝐞𝐫𝐲 𝐃𝐞𝐩𝐚𝐫𝐭ले कस्तो काम गर्दछ ?

𝐃𝐫. 𝐒𝐚𝐭𝐲𝐚 𝐏𝐫𝐢𝐲𝐚 𝐒𝐡𝐢𝐯𝐚𝐤𝐨𝐭𝐞𝐞

Kantipur Dental College: Best Choice for Dental Education (CTEVT, BDS, MDS)Kantipur Dental College: Best Choice for Dental Education (CTEVT, BDS, MDS)

Dr. Buddhiman Shrestha

𝐖𝐡𝐲 𝐊𝐚𝐧𝐭𝐢𝐩𝐮𝐫 𝐃𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐞𝐠𝐞 𝐓𝐞𝐚𝐜𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐇𝐨𝐬𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐚𝐧𝐝 𝐑𝐞𝐬𝐞𝐚𝐫𝐜𝐡 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐟𝐨𝐫 𝐃𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧?

Former Prime Minister KP Sharma Oli Visits KDC Hospital.

दाँतमा तार (Braces) लगाउने कारणहरु के के हुन ? 𝐃𝐫. 𝐔𝐣𝐣𝐰𝐚𝐥 𝐏𝐲𝐚𝐤𝐮𝐫𝐞𝐥

दाँतमा तार बाध्ने बारेमा आम सर्वसाधारणमा पर्ने भ्रम र यर्थाथबारे महत्वपुर्ण जानकारी-𝐃𝐑. 𝐀𝐒𝐀𝐋 𝐀𝐂𝐇𝐀𝐑𝐘𝐀